Douwe Boersma, EOS Interim
Organisatie en Communicatie

Mijn professionele interesse betreft de mens en zijn omgeving. Het organiseren van concrete diensten op het gebied van wonen, werken en leven. Waarbij ik graag dichtbij de uitvoering aan de klant of de burger blijf, met als uitdaging hoe zelfstandige mensen gefaciliteerd en kwetsbare mensen ondersteund kunnen worden.

Ik werk in de non-profit, om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, waarbij mijn profitvaardigheden nuttig zijn. Ik heb ervaring binnen woningcorporaties, gemeentes, verenigingen en welzijnsorganisaties.

Mijn kracht ligt in organiseren en communiceren, met als focus het behalen van resultaten door slimme processen, open communicatie en goede samenwerking. Waardoor de dienstverlening verbetert met tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering.

Kijk voor actualiteiten bij 'Werkervaring'.

Kernwoorden: Samenwerken. Resultaatgericht. Nuchter. Procesmatig. Creatief. Coachen. Prettig in de omgang.

Werkervaring

 

Opgeleid als Bestuurskundige (Universiteit Twente) met als specialisatie Organisatie en Management heb ik een brede werkervaring opgebouwd binnen woningcorporaties, gemeentes, verenigingen en welzijnspartijen. Maar ik heb ook in de profit gewerkt in het talentenklasje van ING en die vaardigheden kan ik nog steeds goed inzetten.

Momenteel geef ik als manager leiding aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) die namens de regio IJsselland (11 gemeentes rondom Zwolle) intermediair is naar de aanbieders van Jeugdzorg. Hiermee kunnen we een actieve ondersteuning leveren aan de gewenste transformatie in de jeugdzorg. Het betreft een project voor 11 gemeenten met een budget van 109 miljoen euro voor 15.000 jeugdzorg cliënten met 240 zorgaanbieders. Naast de 'harde' bedrijfsvoering blijft de focus liggen op netwerken en communicatie voor de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en het steeds optimaliseren van de processen en organisatie. Competenties: resultaatgericht, samenwerken, innovatief en procesmatig.

Daarvoor richtte ik namens de 28 landelijk samenwerkende verhuisbedrijven Mondial Movers de goede doelenstichting de Verhuisfamilie op, waarmee minvermogenden zonder netwerk toch kunnen verhuizen, bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis.

Ik heb de stichting opgezet, werkprocessen opgezet en partners gezocht als woningcorporaties, gemeentes en maatschappelijke partijen, die nu samenwerken met de verhuizers van Mondial Movers. Met de Verhuisfamilie hebben we de landelijke vrijwilligersprijs gewonnen en ontvangen uit handen van minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn.

Competenties: resultaatgericht, samenwerken, innovatief en promotie.

Meer werkervaring is te vinden op mijn LinkedIn profiel:   LinkedIn

COMPETENTIES

 • Samenwerken

 • Resultaatgericht

 • Nuchter

 • Procesmatig

 • Creatief

 • Coachen

 • Prettig in de omgang

 • Innovatief

 • Proactief

In de media

Inspiratie Event: Samen leven in Ede
Ede FM: De Verhuisfamilie
Uitreiking Nationale Vrijwilligersprijs

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Om vrijwilligers te waarderen en te inspireren worden op de internationale vrijwilligersdag de 'Meer dan handen' vrijwilligersprijzen uitgereikt.

Met de Verhuisfamilie hebben we deze prijs gewonnen en ontvangen uit handen van minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn.

 

Wat anderen over mij zeggen

Douwe Boersma, EOS Interim

Je leert iemand pas echt kennen als je ook iets weet van zijn leven buiten het werk. Waar liggen mijn privé interesses en wat geeft mij ook energie?

Ook in mijn privé-leven ligt de nadruk op organisatie en communicatie bij een aantal bestuursfuncties. In dit geval in de sportwereld, die ik ken als voormalig fierljepper en waar ik nu bestuurder ben van de Nederlandse Fierljep Bond. In de afgelopen jaren hebben we de Nationale Competitie opgezet, samengewerkt met Red Bull en verzekeraar ASN en een hoofdsponsor aan ons kunnen binden. Ook ontvangen we ongeveer 10 buitenlandse tv-programma's van Japan tot Canada, waarmee we extra inkomsten verwerven en exposure in het buitenland.

Nadat ik als kwartiermaker de Verhuisfamilie heb opgericht ben ik als bestuurder nog steeds aan de stichting verbonden, met als doel de Verhuisfamilie verder te laten groeien. Omdat we geloven in de noodzaak van de Verhuisfamilie en het goede concept.

Contact

 • 06-52 618 617
 • douwe@eosinterim.nl
 • Spaarnestraat 84
  3812 HH Amersfoort

 • KvK 614 12 430